Skip to main content

Ettevõttest

URETEK Worldwide’i, mis on geotehnilistele inseneritöödele spetsialiseerunud töövõtjate võrgustik, kes lahendavad renoveerimise vallas vundamentide ja taristute pinnaseprobleeme. URETEK’i töövõtjad tegutsevad kogu maailmas rohkem kui 50 riigis ning on uuenduslikku geopolümeeride tehnoloogiat kasutades edukalt ellu viinud rohkem kui 100 000 projekti. Peamiste turusegmentide hulka, kus URETEK’i geopolümeeride tehnoloogiat on rakendatud, kuuluvad elu-, äri- ja avalikud hooned, maandumisrajad, tööstuskäitiste põrandaplaadid, muinsuskaitselised hooned, aktiivselt kasutatavad maanteed ja raudteed ning muud tüüpi taristud.

Ettevõtte ajalugu

URETEK Worldwide Oy sai alguse Soomes Tamperes. Tänaseks on ettevõttel litsentseeritud töövõtjate võrgustik rohkem kui 50 riigis.

Loe veelLoe veel

Millega me tegeleme

URETEK on geotehnilistele inseneritöödele spetsialiseerunud töövõtjate võrgustik, kes lahendavad renoveerimise vallas vundamentide ja taristute pinnaseprobleeme.

Loe veelLoe veel

Visioon ja väärtused

Oleme paika pannud neli peamist väärtust, millel on meie pikaajaliste eesmärkide saavutamises suur osa.

Loe veelLoe veel