Skip to main content

Millega me tegeleme

Ülemaailmne ekspertiis geotehniliste inseneritööde alal

URETEK on geotehnilistele inseneritöödele spetsialiseerunud töövõtjate võrgustik, kes lahendavad renoveerimise vallas vundamentide ja taristute pinnaseprobleeme. URETEK’i eesrindlik geopolümeeride tehnoloogia võimaldab kõige arenenumaid ja täpsemaid süsteeme põrandate ja vundamentide uuesti loodimiseks, pinnase stabiliseerimiseks ja tugevdamiseks ning tühimike täitmiseks. URETEK’i geopolümeeride tehnoloogia on kiire ja mittehäiriv alternatiiv tavalisele alustoestusele, lahendamaks probleemid vundamentide vajumisega.

URETEK’i töövõtjad tegutsevad kogu maailmas rohkem kui 50 riigis ning on uuenduslikku geopolümeeride tehnoloogiat kasutades edukalt ellu viinud rohkem kui 100 000 projekti. Peamiste turusegmentide hulka, kus URETEK’i geopolümeeride tehnoloogiat on rakendatud, kuuluvad elu-, äri- ja avalikud hooned, maandumisrajad, tööstuskäitiste põrandaplaadid, muinsuskaitselised hooned, aktiivselt kasutatavad maanteed ja raudteed ning muud tüüpi taristud.