Skip to main content

Konstruktsiooniline tugi

URETEK pakub geotehnilisi konstruktsioonilise toe lahendusi, mis sobivad väga erinevatele uutele ja olemasolevatele ehitistele. Uretek suudab projekteerida ja ellu viia geotehnilisi tugilahendusi süvavundamentidest vaisüsteemideni, mis on paigaldatavad ilma kohalikku elu kuigivõrd häirimata, isegi piiratud juurdepääsuga kohtades ja selliste ehitiste all, kus traditsioonilisi alustugesid ja vaiu ei saa kasutada.

Uretek lahendusi kasutatakse vundamentide ja põrandaplaatide stabiliseerimiseks, et taastada konstruktsiooniline tugi ja hoida ära ehitise edasine lagunemine. Meie unikaalset tehnoloogiat on edukalt kasutatud maanteede, raudteede, laevatehaste, eramajade, parklate, tööstushoonete ning ajalooliste sildade ja hoonete konstruktsiooniliseks toestamiseks.