Skip to main content

Lahendused vajumise puhul

Lahendused ja tehnoloogiad vajumise lahendamiseks

Sobiv lahendus valitakse vastavalt konkreetse koha tingimustele. Sageli tuleb kasutada mitme lahenduse ja tehnoloogia kombinatsiooni. Pea alati on parimaks, kõige väiksemat häiritust tekitavaks ja ilma kaevetöödeta teostatavaks lahenduseks URETEK’i geopolümeerid. Neid töid saab teostada kitsastes oludes ja kergekaaluline paisuv geopolümeer toimib hästi paljudes erinevates pinnastes. Sedasama ei saa aga väita tsementmördi kohta, mis vajab raskeid masinaid ja mille kasutamise järel tuleb palju koristada, samuti nagu puurvaiade ja alustugede korral, mille paigaldamiseks peab vundamendialuses pinnases kaevetöid tegema.

 

Vajumise lahendamine toob kasu, sest:

  • Hoonet või ehitist saab kauem otstarbekohaselt kasutada – selle eluiga pikeneb
  • Ehitise ja selle kasutajate ohutus paraneb
  • Hoone konstruktsioonid, katus, pealisehitused, uksed ja aknad toimivad nagu vaja
  • Hoone väärtus säilib või isegi tõuseb
  • Mida varem vajumine lahendatakse, seda vähem kahjusid jõuab tekkida – see on otsene kulusääst