Skip to main content

Peamised põhjused 

Vajumine on sageli seotud vundamendialuse pinnase niiskusesisaldusega. Teatud tüüpi pinnastel tekib vajumine kergemini kui teistel. Eriti ohtlikud on savipinnased, sest need kahanevad ja paisuvad sõltuvalt oma muutuvast niiskusesisaldusest.

Ka vundamendi läheduses kasvavad taimed võivad vajumist põhjustada, kuna nende juured imevad pinnasest vett ja pinnas tõmbub kokku. See on suuremaks ohuks just pikkade põuaperioodide korral, sest janused taimed suruvad siis oma juured läbi hoonete vundamendi, et vett leida.

Vahel võib kahjustatud äravoolust pinnasesse imbuv vesi vundamendialust pinnast pehmendada või isegi selle ära uhta. Tulemuseks on pinnase nihkumine ja seetõttu ka hoone nihkumine.

Vajumise levinumad põhjused

  • Hoone või ehitis on ehitatud kokkusurutavale savisele pinnasele
  • Hoone/ehitise alust pinnast ei tihendatud ehitamise käigus korralikult
  • Veekahjustused on aluspinnast ja seetõttu ka vundamenti nõrgendanud
  • Erinevate vundamendialuste pinnasestruktuuride liikumine
  • Pinnase vibreerimine ja liikumine lähedalasuvate kaevetööde tõttu
  • Mööduva liikluse vibratsioon
  • Lõpetamata või ebakvaliteetsed vundamenditööd
  • Muutused keskkonnas või muudes ümbritsevates tingimustes