Skip to main content

Vajumise tuvastamine

Üks suuremaid vajumise tundemärke on hoonesse ja selle seintesse tekkivad praod. Vajumisest tingitud praod on tavaliselt diagonaalsed ning ilmuvad äkki hoonesisestesse krohvitud pindadesse ja väljaspool hoonet selle müüritisse. Vajumispraod on tavaliselt laiemad kui ehitise loomulikust liikumisest tingitud peened juuspraod, samuti on need sageli ülalt laiemad kui all.

Võimalikke vajumise märke tuleks otsida hoone nõrkadest kohtadest, näiteks uste ja akende juurest. Võib juhtuda, et hoone liikumise tõttu ei liigu uksed või aknad enam vabalt. Samuti tekivad vajumispraod sageli põhihoone ja juurdeehituse ühenduskohta, mis näitab, et juurdeehitus tõmbub põhihoonest eemale.

Potentsiaalse vajumise levinud ilmingud

  • Soklisse, seintesse ja põrandatesse tekivad praod
  • Põrandad muutuvad kõveraks või lähevad kaldu
  • Tekivad ootamatud konstruktsioonilised kahjustused
  • Uksed ja aknad ei käi enam korralikult kinni/lahti
  • Uste/akende ja nende raamide vahele tekivad tühimikud
  • Ehitis näib olevat ühele poole kaldus
  • Vesi hakkab kraanikausis või vannis valele poole voolama
  • Ehitise liikumine võib tekitada veekahjustusi
  • Äravoolud ei toimi hästi või lakkavad üldse toimimast
  • Korsten või soemüür on kaldus või pragunenud