Skip to main content

Privaatsuspõhimõtted

URETEK Worldwide on Teie konfidentsiaalsuse säilitamise ja austamise oma südameasjaks võtnud. Kogu teavet, mille Te meile edastate, kasutatakse ainult URETEK’i võrgustiku piires ja seda ei anta mingil juhul edasi ühelegi kolmandale isikule.

Lahtiütlus

Sellel veebilehel toodud või selle kaudu pakutav teave ja materjalid on esitatud põhimõttel „on nagu on“ ja vastavalt kättesaadavusele ning on üldise iseloomuga. Uretek Worldwide Oy (UWW) ei esita seda teavet ja neid materjale seoses ühegi konkreetse investeeringu ega äri-, finants- või kommertsotsuse tegemisega. Teave ja materjalid on toodud ainult üldotstarbelistena. Enne siintoodud teabe ja materjalide alusel mingite otsuste tegemist küsige erialast nõu ja tellige sõltumatu hindamine.

Kuigi usume, et veebilehel toodud väidetes kajastuvad ootused on mõistlikud, ei saa me garanteerida tulevasi tulemusi, kasutusintensiivsusi, sooritust ega saavutusi.

UWW ei garanteeri sellel veebilehel sisalduva ega selle kaudu pakutava teabe ja materjalide täpsust, piisavust, täielikkust ega mõistlikkust ning ütleb selgesõnaliselt lahti vastutusest mis tahes vigade või väljajätete eest selles teabes ja neis materjalides. UWW ei anna teabe või materjalide kohta ega veebilehe kohta üldiselt mingit kaudset, otsest ega seadustest tulenevat garantiid (muuhulgas omandiõiguse, kaubandusliku väärtuse, rahuldava kvaliteedi, kolmandate isikute intellektuaalse omandi õiguste puutumatuse ega mingiks konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiisid).

 

Kuidas meiega kontakteeruda

URETEK’i tehnoloogiaid ja teenuseid pakutakse rohkem kui 50 riigis. Meie peakontor asub Soomes. Meiega saab ühendust järgmisel aadressil:

URETEK Worldwide
Myllyhaantie 5
FIN-33960 Pirkkala
Soome

Teise variandina saate meie veebilehel oma andmed anda ja meie piirkondlik esindaja võtab Teiega ühendust.