Skip to main content

Ühendkuningriigis West Country piirkonnas asuva tehase põranda stabiliseerimine, tõstmine ja uuesti loodimine

Uretek stabiliseeris ja tõstis Ühendkuningriigis West Country piirkonnas asuva tööstuskäitise põranda, millel seisid kuni 27,5 m riiulid. Saavutatud täpsus oli +/-3 mm.

Polümeeride sissepritse sobib ideaalselt tänapäeva laomajandusse, kus on ülitasased põrandad ja kõrged riiulid. Vanemate meetodite kasutamine ehk põrandaplaatide väljakaevamine, tühimike tsemendiga täitmine ja plaatide tagasipanemine on äärmiselt segav töö ja sellega oleks raske saavutada Ureteki meetodi äärmist täpsust. Ureteki meetodit aga saab lihtsasti kasutada ka sel ajal, kui ladu oma tavapärast tööd jätkab.

Ureteki materjalid tõstavad põranda kandevõimet 200% võrra ja kestavad vähemalt üle 100 aasta, kusjuures materjali põhiomadused võivad püsida ka kuni 1000 aastat. Vaigud on tugeva paisumisjõuga ja suudavad tekitada kuni 1000 tonni tõstejõudu, millest piisab nii põranda kui täiskoormuses riiulite tõstmiseks ja loodimiseks.

Ka suuri põrandapindu saab kiiresti töödelda – tavaliselt tõstavad Ureteki meeskonnad 1000 ruutmeetrit põrandat 50 mm võrra juba 5-7 päevaga, vajadusel aga veelgi kiiremini.

Teostatud tööd

Ühendkuningriigis West Country piirkonnas asuva tehase põranda stabiliseerimine, tõstmine ja uuesti loodimine

Uretek stabiliseeris ja tõstis Ühendkuningriigis West Country piirkonnas asuva tööstuskäitise põranda, millel seisid kuni 27,5 m riiulid.