Skip to main content

PINNASE PARANDUS JA STABILISEERIMINE, ET TOETADA SÕIDUTEE ALLA EHITATUD UUT KANALISATSIOONI

Pinnase stabiliseerimine

Kategooria
Teed
Tööde objekt
Maanteed
Asukoht
Glasgow, Ühendkuningriik
Kestus / Aasta
16 nädalat / 2012
Tehnoloogia
GI

LÜHIDALT

Victoria ajastust pärit, kuid nüüd kokkuvajunud kanalisatsioon Inglismaal Glasgows, maantee nr A74 London Road all põhjustas vee sisseimbumise tõttu pinnase olulise pehmenemise. Peatöövõtja kaevas 50 m pikkuse kahjustatud kanalisatsiooniosa teepinnast kuni 4,00 m sügavusele lahti. Lisaks asus kaeve kõrval kasutamata jäänud raudteetunnel, mida ei tohtinud sissepritse käigus kahjustada.

EESMÄRGID

Stabiliseerida 150 m² ala sügavuseni 7,00 m allpool kaevepõhja, tihendades pinnast PowerPiles vaiade ja sügava sissepritse meetodi Deep Injection kombinatsiooniga, et pinnas suudaks kanda uue kanalisatsiooni koormust suurusega 100 kN/m2.

KASUTATUD TEHNOLOOGIA

Nõrka ja madalasse pinnasesse paigaldati selle kandevõime tõstmiseks 62 Uretek PowerPile vaia. Vaiade vahel teostati Uretek Deep Injection sügav sissepritse, et saavutada pinnase nõutav kandevõime. Sügava sissepritse meetodi Deep Injection ja PowerPiles vaiade kombinatsiooni abil suutsime vältida tunneli kahjustamist ja hoida tunneli konstruktsiooni imbunud polümeeride hulga minimaalsena.

TULEMUS

62 PowerPiles vaia kombinatsioon 80 Deep Injection sügava sissepritsega tõstis madala pinnase kandevõimet edukalt. Seda kinnitasid enne ja pärast töötlust tehtud mõõtmised dünaamilise penetromeetriga. Kõik polümeeridega töötlemise tööd valmisid mõne nädalaga, nii et tee saadi õigeaegselt liikluseks avada.

Teostatud tööd

Tõsteti 6000 m2 alusplaate

Inglismaal Londoni lähedal asuva Farnhami raudteedepoo alusplaatide vajumine ähvardas katkestada Kagu-Inglismaa raudteeliikluse.

PINNASE PARANDUS JA STABILISEERIMINE, ET TOETADA SÕIDUTEE ALLA EHITATUD UUT KANALISATSIOONI

Victoria ajastust pärit, kuid nüüd kokkuvajunud kanalisatsioon Inglismaal Glasgows, maantee nr A74 London Road all põhjustas vee sisseimbumise tõttu pinnase olulise pehmenemise. 

Lennuväebaasi angaar uuesti toestatud

Austraalia Kuningliku Lennuväe baasis New South Walesi linnas Williamtownis olid mitmetel FA 18 hävitajate angaaridel tõsised pinnaseprobleemid tekkinud.

KALLAKUTE PINNASE TUGEVDAMINE, BRUNELI TÜÜPI SILLAD

Maaradariga uuringutes leiti Inglismaal Bathis asuva silla Hiscocks Bridge kogu kõnnitee pinna all tühimikud, mille tõttu olid silla otste juures mulded vajunud. 

97 JOOKSVAT MEETRIT ELLINGUID VAJAS STABILISEERIMIST, KUNA OLI VAJUNUD

Projekt nägi ette ellingu rööpaid toetavate betoonplaatide stabiliseerimise 97 jooksva meetri ulatuses.