Skip to main content

Ärihooned

Põrandate vajumine on jaekaupluste ja teiste ärihoonete puhul suureks probleemiks. Hoone sulgemisest, saamatajäänud tulust ja müügi katkemisest tulenevad kulud on sageli suuremad kui remondi enda maksumus. URETEK’i erialaks on kiire pinnaseparandus ja alusplaatide tõstmine, mille käigus äriettevõtted saavad tavaliselt oma tegevusi ja klienditeenindust jätkata. URETEK’i meeskond eraldab ühe ala korraga ja tegeleb selle alaga, nii et ülejäänud pinnal saab kaubandustegevus tavalisel viisil jätkuda.

Kaevetöid pole vaja ning remont saab tehtud päevadega, mitte nädalate või kuudega.

Teostatud tööd

Ühendkuningriigis West Country piirkonnas asuva tehase põranda stabiliseerimine, tõstmine ja uuesti loodimine

Uretek stabiliseeris ja tõstis Ühendkuningriigis West Country piirkonnas asuva tööstuskäitise põranda, millel seisid kuni 27,5 m riiulid.