Skip to main content

Taristud

URETEK’i lahendusi on kogu maailmas edukalt väga erinevatel taristuvundamentide remonditöödel, sealhulgas raudteede, lennujaamade, maanteede ja sadamate remontimisel kasutatud. Meil on ulatuslikud kogemused avaliku sektori projektidega. URETEK pakub olulisi eeliseid sellistele taristutele, mida ei saa tööde ajaks sulgeda – maanteedele, maandumisradadele, raudteedele. URETEK’i kiired ja mittehäirivad meetodid on end seal ideaalsete lahendustena tõestanud.

Lennujaamad

Ureteki tööde hulka kuuluvad ka maandumisradade, ruleerimisteede, angaaripõrandate ja lennujaamahoonete stabiliseerimine ja uuesti loodimine.

Loe veelLoe veel

Raudteed

Ureteki polümeeride sissepritse toetab ja loodib uuesti liikuvaid ja vajunud kõvakattega alasid, rööpaid, platvorme, rongikaalusid ja hooneid.

Loe veelLoe veel

Teed

Uretek stabiliseerib, tõstab ja loodib uuesti vajunud ja ebastabiilseid teepindu ja elastseid katendeid, tehes seda kiiresti, kulusäästlikult ja ilma klienti kuigivõrd häirimata.

Loe veelLoe veel

Eritaristutööd ja erilahendused

URETEK’i tehnoloogiaid saab kasutada vajumisaukude vältimiseks, veelekete peatamiseks ning kanalisatsioonikaevude ja -torude stabiliseerimiseks.

Loe veelLoe veel

Abandoned Tanks, Tunnels & Mains

URETEK Benefil can be induced to fill any size of void. It is ideal for filling pipelines, tanks and conduits.

Loe veelLoe veel