Skip to main content

Eritaristutööd ja erilahendused

URETEK’i tehnoloogiaid saab kasutada vajumisaukude vältimiseks, veelekete peatamiseks ning kanalisatsioonikaevude ja -torude stabiliseerimiseks. URETEK’i meetodid on väga tõhusad ka veelekete peatamisel – näiteks et peatada vee imbumine allpool pinnavee taset asuvatesse ehitussüvenditesse.

Veekindlus teeb selle ideaalseks

Vaikude kiire kõvenemine ja veekindlus teeb neist selleks otstarbeks ideaalse materjali, mis sobib eriti hästi sõdurseinte ja vaiseintega koos kasutamiseks.

Ureteki vajumisvastaste lahenduste vähem levinud rakendusaladeks on näiteks sidemastide, tuuleturbiinide, söelaadurite, sõidukikaalude ja kraanade alusplaatide uuesti loodimine ja toestamine, kividest ehitatud kaide tugevdamine, vajunud pumbakaevude tõstmine ja toestamine ning sadamates kaide, hoonete ja kõvakattega alade toestamine ja uuesti loodimine.