Skip to main content

Taristud

URETEK’i lahendusi on kogu maailmas edukalt väga erinevatel taristuvundamentide remonditöödel, sealhulgas raudteede, lennujaamade, maanteede ja sadamate remontimisel kasutatud. Meil on ulatuslikud kogemused avaliku sektori projektidega. URETEK pakub olulisi eeliseid sellistele taristutele, mida ei saa tööde ajaks sulgeda – maanteedele, maandumisradadele, raudteedele. URETEK’i kiired ja mittehäirivad meetodid on end seal ideaalsete lahendustena tõestanud.

Teostatud tööd

Tõsteti 6000 m2 alusplaate

Inglismaal Londoni lähedal asuva Farnhami raudteedepoo alusplaatide vajumine ähvardas katkestada Kagu-Inglismaa raudteeliikluse.

PINNASE PARANDUS JA STABILISEERIMINE, ET TOETADA SÕIDUTEE ALLA EHITATUD UUT KANALISATSIOONI

Victoria ajastust pärit, kuid nüüd kokkuvajunud kanalisatsioon Inglismaal Glasgows, maantee nr A74 London Road all põhjustas vee sisseimbumise tõttu pinnase olulise pehmenemise. 

Lennuväebaasi angaar uuesti toestatud

Austraalia Kuningliku Lennuväe baasis New South Walesi linnas Williamtownis olid mitmetel FA 18 hävitajate angaaridel tõsised pinnaseprobleemid tekkinud.

KALLAKUTE PINNASE TUGEVDAMINE, BRUNELI TÜÜPI SILLAD

Maaradariga uuringutes leiti Inglismaal Bathis asuva silla Hiscocks Bridge kogu kõnnitee pinna all tühimikud, mille tõttu olid silla otste juures mulded vajunud. 

97 JOOKSVAT MEETRIT ELLINGUID VAJAS STABILISEERIMIST, KUNA OLI VAJUNUD

Projekt nägi ette ellingu rööpaid toetavate betoonplaatide stabiliseerimise 97 jooksva meetri ulatuses.